Büyüme-Gelişme Takibi

Her  çocuk  farklı  bir  büyüme  potansiyeline sahiptir  vardır, o yüzden  herhangi  bir  yaşta, tek  bir  normal  ölçüm  değeri yoktur. Tüm  ölçümler için 3-97 arası  persentiller vardır.

3. Persentil Ne Demek?  Herhangi  bir  ölçüm  için  herhangi  bir  yaştaki normalin alt  sınırıdır. Diğer bir  deyişle, herhangi bir yaştaki ölçülen  100 çocuktan 3.  sıradaki  en  kısa veya  en zayıf normal çocuğu  ifade  eder.

97. Persentil Ne Demek: Herhangi  bir  ölçüm  için  herhangi  bir  yaştaki normalin üst  sınırıdır. Diğer bir  deyişle, herhangi bir yaştaki ölçülen  100 çocuktan 97.  sıradaki  en  uzun veya  en kilolu normal çocuğu  ifade  eder.

50. Persentil Ne Demek: Herhangi  bir  ölçüm  için  herhangi  bir  yaştaki ortalama değerdir. Diğer bir  deyişle, herhangi bir yaştaki ölçülen  100 çocuktan 50.  sıradaki  orta  uzunluktaki veya  kilodaki normal çocuğu  ifade  eder. Aynı  zamanda toplumda istatistiksel olarak  ortalama  değerdeki çocukların  sayısı en  fazladır

Bir  çocuğun  tüm  ölçüleri 3. persentilde ve birbiriyle uyumlu  ise, bu  çocuk normal sağlıklı, dengeli ama ufak-tefek bir çocuk demektir. Boy-kilo ölçümleri birlikte değerlendirilmelidir, tek ölçümle karar verilmemelidir.

Her  toplumun genetik  özelliklerine büyüme  potansiyelleri farklıdır. O  yüzden  her  ülke  kendi  toplumuna  ait  verilerden  elde  edilen  tabloları  kullanmalıdır.  Zaman içinde  büyüme  standartlarında değişiklikler ve ilerlemeler olacağı  için bu  veriler 20-30 yıl  gibi  belli  aralarla  güncellenir. İnternet üzerinde bulacağınız  bazı  tablolar eski verileri kaynak  alıyor olabilir. Aşağıdaki tablolarda 3-18 yaş  çocuğunuzun cinsiyetine göre farklı 2  tablo  göreceksiniz.

Aşağıdaki tabloda önce 6 aylık daha sonra da yıllık periyotlara göre genel bir değerlendirme sunulmuştur


Kız Çocuk Gelişim Tablosu

Kız çocuk gelişimi

Erkek Çocuk Gelişim Tablosu

Erkek çocuk gelişimi