Özel Aşılar

Karma aşı ne zaman yapılır?
Karma  aşı 2-4-6. aylarda  3 kez uygulanır, 18.  ayda  ve  4-5  yaş  civarında  2  kez  hatırlatma  dozları  yapılır.

Karma aşı hangi hastalıklardan  korur?
Bu aşı aşağıda  adları yazılı olan 5 hastalıktan korur.4 yaşında  yapılan  aşı  4’lü  aşıdır,  içinde  Hib  bulunmaz. Halk  arasında  karma  aşı, beşli  karma veya difteri-boğmaca-tetanoz karması diye  de  bilinir  ve  tek  enjeksiyon 5  aşıyı  birden  içerir.

Difteri

Solunum  yolları, sinir sistemi ve kalbi etkileyen ciddi bir hastalıktır. Sinir sistemi ve kalbi etkileyen toksinleri üreten bir bakteriden kaynaklanır. Kalp krizi ve felç gibi sonuçları olabilir. Hatta ölümle  sonuçlanabilir. Bugün  yoğun  aşılama sayesinde nerdeyse  artık  hiç görülmemektedir.

Boğmaca

Bakterilerin yol açtığı diğer bir ciddi hastalıktır. Özellikle bir yaşın altı bebekler için tehlikelidir. En önemli belirtisi güçten düşürücü ve ızdırap verici bir öksürüktür.  Son  yıllarda  erişkin  boğmaca  vakalarının  artışı  ile yeniden  gündeme  gelmiştir. Eskiden  6  yaş  üzerine yapılacak boğmaca  aşısı  yoktu. Artık  günümüzde  erişkinlere de  yapılabilen  aşı  formalrı mevcuttur.

Tetanoz

Özellikle paslı metal,  kirli  toprak ile  olan  yaralanmalarda gelişen ve sinir sistemini etkileyerek kas kasılmalarına sebep olan bir toksinden kaynaklanır. İyi tedavi  edilemzse  ölüme  yol  açablilir.

Poliyomiyelit (Çocuk felci)

Aşı  uygulaması sayesinde dünyadan  yok  edilemsi planlanan 2.  hastalıktır. Sağlık  Bakanlığımızın  yoğun  aşı  kampanyaları  sayesinde ülkemizde  de  son 6-7 yıldır çocuk  felci  vakası  görülmemektedir.  Ancak  bir  süre  daha  ağızdan canlı  aşıyı  uygulamamız  yerinde  olacaktır.  Aşının  sık  görülen  bir  yan  etkisi  yoktur. Aşıda  sonra  1  saat  boyunca ağızdan bir  şey  verilmemesi  gerekir   Karma  aşılara  birlikte  2-4-6 ve  18.  aylarda  bir  de  4-5  yaşında  uygulanırdı. Ancak  Sağlık  Bakanlığı  5’li  karma  aşı  takvimine  geçitğinden  beri damla  aşıyı  sadece  6 ve  18.  aylarda iğneye  ek  olarak  uygulamaktayız.

Haemophilus influenza tip  B aşısı( Hib veya  menenjit aşısı)

Menenjit  sakatlık, zeka özürü,  sağırlık  ve  körlük  gibi  birçok eksiliğe  hatta  iyi  tedavi  edilmezse  ölüme  bile  yol  açabilecek  bir  hastalıktır.
Hib  aşısı halk  arasında  menenjit  aşısı  diye  bilinir. İsminde  geçen  influenza  kelimesinin  belki  de  aşina  olabileceğiniz griple  yani  influenza  virusu  ile  ilgisi  yoktur.  Haemophilus  influenzae tip  b (Hib) ilk  5  yaşta  menenjit,  kanda  iltihaplanma,  zatürre ve  epiglottit  gibi  ağır  durumlara  yol  açtığı  için aşısı  bu  yaştaki  çocuklara  önerilir. 2-6 ay  arası  görülen  menenjitlerin büyük  çoğunluğunda sebep  Hib’dir.  Toplumumuz  için  sevindirici  olan  birşey  de bu  aşının  2007 yılından  beri   Sağlık  Bakanlığımızın  ulusal aşı  programına alınmış  olmasıdır.Bu aşının  diğer  menenjit  mikroplarına  karşı  koruyucu  bir etkisi  yoktur.